Stowarzyszenie Drogi Herbaty Urasenke Tankōkai Sunshinkai
Chadō Urasenke Tankōkai Warsaw Sunshin Association
茶道裏千家淡交会ワルシャワ寸心協会
Urasenke Tankōkai Warushawa Sunshin Kyōkai


Słowo sunshin, które obraliśmy za nazwę, oznacza w dużym skrócie odrobinę serca, troszeczkę woli. Wystarczy nieduży wysiłek, by postawić krok na drodze, a droga może zaprowadzić daleko.

Zajmujemy się nauką i popularyzacją drogi herbaty w tradycji Urasenke.
Organizujemy warsztaty, prezentacje i pogadanki na temat chadō i tych obszarów japońskiej kultury, które wytworzyły drogę herbaty, przechowały przez wieki i nadal wpływają na nią – chadō to zjawisko żywe i inspirujące.

Celem stowarzyszenia jest popularyzowanie wiedzy o jednej z japońskich sztuk tradycyjnych – drogi herbaty (inaczej: chanoyu, ceremonia parzenia herbaty) oraz związanych z nią zjawiskach kulturowych, filozoficznych, artystycznych.
-----------------------

Aktualne informacje o działalności Stowarzyszenia znajdują się zwykle na naszym forum - zapraszamy!
W Google Calendar mamy też kalendarz na bieżący tydzień i agendę najbliższych wydarzeń.
-----------------------

Naszą sensei jest pani Michiru Sugimoto, herbaciane imię: Sōen; nauczycielka herbaty w tradycji Urasenke, doktorantka w gabinecie profesora Kurasawa Yukihiro na Takarazuka Zōkei Geijutsu Daigaku w Takarazuka; gościnnie wykłada na Uniwersytecie Kōyasan.

Od kwietnia 2007 roku opieką nauczycielską otacza nas sensei Urszula Sōu Mach, uczennica sensei Sugimoto, absolwentka kursu Midorikai oraz kursów nauczycielskich w szkole Urasenke w Kioto. Jako pierwszej Polce nadano jej herbaciane imię i została obdarzona certyfikatem potwierdzającym jej status nauczyciela szkoły Urasenke.

Grupa, która dała podwaliny pod dziś istniejące Stowarzyszenie Drogi Herbaty Urasenke Tankōkai Sunshinkai, została zapoczątkowana przez Iwonę Mroczek jesienią 1997 roku. Od roku 2004 w prowadzeniu zajęć pomagała też Anna Zalewska.

W roku 2004 zarejestrowaliśmy w Krajowym Sądzie Rejestrowym Stowarzyszenie Drogi Herbaty Sunshinkai.

Od czerwca 2007 roku działamy jako oddział warszawski Chadō Urasenke Tankōkai, stowarzyszenia non-profit utworzonego w 1940 roku przez Sen Sōshitsu, XIV głowę rodu Urasenke. Tankōkai stanowi część struktury Urasenke, rodu od czterech wieków przechowującego i pielęgnującego tradycję Drogi Herbaty.
-----------------------

Ze statutu Stowarzyszenia:

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

*Organizację kursów, pokazów, odczytów i warsztatów o tematyce związanej ze światem chanoyu.
*Tworzenie miejsc stosownych do nauki i uprawiania sztuki herbaty i opiekę nad nimi.
* Organizację wypraw naukowych, wyjazdów kulturoznawczych i szkoleniowych.
*Współpracę z innymi organizacjami krajowymi i międzynarodowymi o zbliżonych celach.
*Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów i wykładów dla szkół, uczelni, ośrodków kultury oraz innych organizacji i instytucji zainteresowanych realizacją zadań zgodnych z celami Stowarzyszenia.
*Wydawanie publikacji o treści związanej z chanoyu bądź powiązanych zjawisk i nurtów kulturalnych.